Close

26 octubre, 2016

Carn de Porc de Terol CARTESA gamma HORECA

Acabem d’incorporar una nova gamma de productes dins de la família Carn Porc de Terol de la marca CARTESA, de la qual som distribuïdors en exclusiva per a les Illes Balears.

Per la seva naturalesa, per un privilegiat clima i per una extensió de terra on s’obté una matèria primera de qualitat, els cereals de Terol, CARTESA ofereix una carn amb gran valor afegit. Per això, compta amb les últimes tecnologies i els més prestigiosos certificats de qualitat.

El sistema de producció integrat permet controlar des de la producció i selecció dels millors cereals fins l’engreix, obrat, especejament i envasat en òptimes condicions.

Tot aquest procés compta amb les següents certificacions i premis:

ISO 9.001 / 2008, en ramaderia

ISO 22.000 / IFS / BRC / a la Indústria Càrnica

Millor indústria agroalimentària espanyola 2006

Premi Aragonex emprenedors 2007

Premi Innovació Tecnològica 2006/2007